Paper om politiske kilder på IJPP-konferansen i Oxford

Helle Sjøvaag har presentert resulater fra prosjektet på International Journal of Press/Politics-konferansen ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford. Paperet “Political Actors and Local News: Source Diversity in Local Political Reporting” beskriver forskjellen i politisk Continue reading Paper om politiske kilder på IJPP-konferansen i Oxford